a blog made for me by my fiance

RyAn…
gS2 qOh ciA ikWentO kZ wLA lNg…he iS mY bOyfRiEnD aNd hOpiNg sOon tO bE mY hUsbAnD!?!

nAmE: rYAn miSA eSpinOLA

niCk nAmE: eSpHiE, rYe

AgE: 29 yRs. OLd

hEiGht: 5’9 1/4

wEiGht: 68 kGs.

hAiR: bLAcK (mAhAba nA)

eYe: bLAck miNsAn, miNsAn bROwN

sKin tOnE: fAiR cOmpLExiOn

bOdY bUiLt: hiNdi mAcHO pRO mGAndA kAtwAn niA 4 mE kYA lNg fEeLiNg mAcHO…

LiPs: mEjO mAitiM n, kAkAyOsi

eYebROw: hiNdi mAkApAl hiNdi mAnipiS pRO cUtE..

fAvOritE fOOd: s uLAm iS kArE-kArE, s sEafOOd iS pUgitA, s dRiNkS cOkE,pEpSi aNd RC, s sAnDwCh hAm aNd cHeEsE, s dUnkiN dOnUt is bOstOn cREAm, s pAstA iS lAsAgnA, s jUnK fOOd V-cUt, AyAw n AyAw niA nG mAyOnNaise aNd pUla nG itLOg pRO kMkAiN ciA nG itLOg sCrAmBlEd nGA lNg, D diN ciA kMAkAiN nG gUlAy at iSda…

fAvOritE cOlOr: bLuE, grAy aNd bLacK…pRO kHit aNOh nMAnG cOlOr cNUsUOt niA…

hObBiEs: mAnOOd nG dVd, mAgcOmpUtEr, mAnGaSaR…

sPORt: bAskEtbALL (fEeLiNg nYa mArUnOng ciA)

AnG cUtE niA nGUmiti tPOs aNg cUtE nG vOiCe niA lAlO nA sA pHOnE (sNA pHOnE n lNg ciA..hEhEhE jOkE)…pAg nAglAlAmbiNg ciA aNg kUlEt-kUlEt gRAbEh pRO pAg D nMAn piNaNciN hUmAhBa nGUsO!?!nAkatiRa ciA s tOndO mAy dLAwA ciAnG kApAtid c atEh liZa 35 yRs. Old aNd c eLmEr 25 yRs. Old…mGa nAgUstUhAn qOh skNiA hiNdi cia nAhihiyAng gAwiN yUnG gUstO niang gWiN aNg lAkAs nya uMUtOt tSka dUmiGhAy gRabEh!?!ciA yUnG kLAsE nG bOyfRiEnD n iBibigAy niA lAhAt bAstA kYa niA…mHAbA riN aNg pCEnciA niA skEn s mGA tAntRUmS qOh…mAgAliNg ciA mAgpAtWa lAgi niA qNg piNaptWa!?!cia lNg nAkAkapAgpSyA skEn…kYa lOvE n lOvE qOh ciA…pAg nAgaAwAy kME lAgi qOh ciANg biNUbUgbOg pRO piNpAbYaAn lNg niA qOh D niA qOh piNapAtUlAn pRO nKAkAtKOt ciA mGAlEt nAgwAwaLA hUmihiGa s kAlsAdA at nAgLALAkAd s gitnA nG hiGhwAy n pUrO tRUck aNg dUmAdAaN tKOt nMn mAsAgAsAaN…pRO lOvE qOh ciA…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: