tsitsErya OF d day


VINEGAR PUSIT isa sa mga the best na tagpipisong natikman ko. Kahit mumo sisimutin mo, iwasan lang kumain ng mahigit sa 20 piraso para hindi mamutla ang labi katulad ng nangyari sa akin. Lasang suka pero hindi lasang pusit, basta ang sarap ng lasa. Tikman ng mapatunayan.

rating: 9 of 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: